نمایش 1–12 از 122 نتیجه

بوشن مسی 1/2

بوشن مسی COPPER PIPE EQUAL COUPLING 1/2 دارای مقاومت بالا در مقابل دما‌های مختلف وخاصیت ضد زنگ در مقابل خوردگی

بوشن مسی 1/4

بوشن مسی COPPER PIPE EQUAL COUPLING 1/4 دارای مقاومت بالا در مقابل دما‌های مختلف وخاصیت ضد زنگ در مقابل خوردگی

بوشن مسی 1/8-1

بوشن مسی COPPER PIPE EQUAL COUPLING 1-1/8 دارای مقاومت بالا در مقابل دما‌های مختلف وخاصیت ضد زنگ در مقابل خوردگی

بوشن مسی 1/8-2

بوشن مسی COPPER PIPE EQUAL COUPLING 2-1/8 دارای مقاومت بالا در مقابل دما‌های مختلف وخاصیت ضد زنگ در مقابل خوردگی

بوشن مسی 1/8-3

بوشن مسی COPPER PIPE EQUAL COUPLING 3-1/8 دارای مقاومت بالا در مقابل دما‌های مختلف وخاصیت ضد زنگ در مقابل خوردگی

بوشن مسی 3/4

بوشن مسی COPPER PIPE EQUAL COUPLING 3/4 دارای مقاومت بالا در مقابل دما‌های مختلف وخاصیت ضد زنگ در مقابل خوردگی

بوشن مسی 3/8

بوشن مسی COPPER PIPE EQUAL COUPLING 3/8 دارای مقاومت بالا در مقابل دما‌های مختلف وخاصیت ضد زنگ در مقابل خوردگی

بوشن مسی 3/8-1

بوشن مسی COPPER PIPE EQUAL COUPLING 1-3/8 دارای مقاومت بالا در مقابل دما‌های مختلف وخاصیت ضد زنگ در مقابل خوردگی

بوشن مسی 5/8

بوشن مسی COPPER PIPE EQUAL COUPLING 5/8 دارای مقاومت بالا در مقابل دما‌های مختلف وخاصیت ضد زنگ در مقابل خوردگی

بوشن مسی 5/8-1

بوشن مسی COPPER PIPE EQUAL COUPLING 1-5/8 دارای مقاومت بالا در مقابل دما‌های مختلف وخاصیت ضد زنگ در مقابل خوردگی

بوشن مسی 5/8-2

بوشن مسی COPPER PIPE EQUAL COUPLING 2-5/8 دارای مقاومت بالا در مقابل دما‌های مختلف وخاصیت ضد زنگ در مقابل خوردگی

بوشن مسی 7/8

بوشن مسی COPPER PIPE EQUAL COUPLING 7/8 دارای مقاومت بالا در مقابل دما‌های مختلف وخاصیت ضد زنگ در مقابل خوردگی