نمایش 1–12 از 146 نتیجه

اکسپنشن آلکو (شیر انبساط) THRE 68 MW

ALCO EXPANSION THRE 68 MW
 1. طراحی مدولار برای مونتاژ و سرویس دهی آسان
 2. ثبات بسیار خوب بدلیل نیروهای ایجاد شده توسط قطر بزرگ دیافراگم
 3. مواد و فرآیندهایی با کیفیت بالا
 4. PS: 46 / 31 bar with XB / XC power assembly
 5. TS: -45 ... +65°C
 

اکسپنشن ولو TCLE 150 MW

ALCO EXPANSION VALVE TCLE 150 MW  طراحی مدولار برای مونتاژ و سرویس دهی آسان ثبات بسیار خوب بدلیل نیروهای ایجاد شده توسط قطر بزرگ دیافراگم مواد و فرآیندهایی با کیفیت بالا PS: 46 / 31 bar with XB / XC power assembly TS: -45 ... +65°C نکته:طول بالب برای TJRE ,TCLE یک و نیم متر و برای سریTHRE,TIRE,TERE سه متر می باشد.    

اکسپنشن ولو TCLE 200 MW

ALCO EXPANSION VALVE TCLE 200 MW طراحی صنعتی برای مونتاژ و سرویس دهی آسان ثبات بسیار خوب بدلیل نیروهای ایجاد شده توسط قطر بزرگ دیافراگم مواد و فرآیندهایی با کیفیت بالا TS: -45 ... +65°C PS: 46 / 31 bar with XB / XC power assembly نکته:طول بالب برای TJRE ,TCLE یک و نیم متر و برای سری THRE,TIRE,TERE سه متر می باشد.    

اکسپنشن ولو TCLE 250 MW

ALCO EXPANSION VALVE TCLE 250 MW طراحی مدولار برای مونتاژ و سرویس دهی آسان ثبات بسیار خوب بدلیل نیروهای ایجاد شده توسط قطر بزرگ دیافراگم مواد و فرآیندهایی با کیفیت بالا PS: 46 / 31 bar with XB / XC power assembly TS: -45 ... +65°C نکته:طول بالب برای TJRE ,TCLE یک و نیم متر و برای سری THRE,TIRE,TERE سه متر می باشد.  

اکسپنشن ولو TCLE 350 MW

ALCO EXPANSION VALVE TCLE 350 MW طراحی مدولار برای مونتاژ و سرویس دهی آسان ثبات بسیار خوب بدلیل نیروهای ایجاد شده توسط قطر بزرگ دیافراگم مواد و فرآیندهایی با کیفیت بالا PS: 46 / 31 bar with XB / XC power assembly TS: -45 ... +65°C نکته:طول بالب برای TJRE ,TCLE یک و نیم متر و برای سریTHRE,TIRE,TERE سه متر می باشد.  

اکسپنشن ولو TCLE 550 MW

ALCO EXPANSION VALVE TCLE 550 MW طراحی مدولار برای مونتاژ و سرویس دهی آسان ثبات بسیار خوب بدلیل نیروهای ایجاد شده توسط قطر بزرگ دیافراگم مواد و فرآیندهایی با کیفیت بالا PS: 46 / 31 bar with XB / XC power assembly TS: -45 ... +65°C نکته:طول بالب برای TJRE ,TCLE یک و نیم متر و برای سریTHRE,TIRE,TERE سه متر می باشد.    

اکسپنشن ولو TCLE 75 MW

ALCO EXPANSION VALVE TCLE 75 MW طراحی مدولار برای مونتاژ و سرویس دهی آسان ثبات بسیار خوب بدلیل نیروهای ایجاد شده توسط قطر بزرگ دیافراگم مواد و فرآیندهایی با کیفیت بالا PS: 46 / 31 bar with XB / XC power assembly TS: -45 ... +65°C نکته:طول بالب برای TJRE ,TCLE یک و نیم متر و برای سریTHRE,TIRE,TERE سه متر می باشد.  

اکسپنشن ولو TCLE 750 MW

ALCO EXPANSION VALVE TCLE 750 MW طراحی مدولار برای مونتاژ و سرویس دهی آسان ثبات بسیار خوب بدلیل نیروهای ایجاد شده توسط قطر بزرگ دیافراگم مواد و فرآیندهایی با کیفیت بالا PS: 46 / 31 bar with XB / XC power assembly TS: -45 ... +65°C نکته:طول بالب برای TJRE ,TCLE یک و نیم متر و برای سریTHRE,TIRE,TERE سه متر می باشد.    

اکسپنشن ولو TCLE 900 MW

ALCO EXPANSION VALVE TCLE 900 MW طراحی مدولار برای مونتاژ و سرویس دهی آسان ثبات بسیار خوب بدلیل نیروهای ایجاد شده توسط قطر بزرگ دیافراگم مواد و فرآیندهایی با کیفیت بالا PS: 46 / 31 bar with XB / XC power assembly TS: -45 ... +65°C نکته:طول بالب برای TJRE ,TCLE یک و نیم متر و برای سریTHRE,TIRE,TERE سه متر می باشد.    

اکسپنشن ولو TERE 16 MW آلکو

ALCO EXPANSION VALVE TERE 16 MW شیر انبساط آلکو در سیستم برودتی مورد استفاده در صنایعی مانند چیلر، سیستم سردخانه و...کاربرد دارد.
 • مواد و فرآیندهایی با کیفیت بالا
 • طراحی مدولار برای مونتاژ و سرویس دهی آسان
 • ثبات بسیار خوب بدلیل نیروهای ایجاد شده توسط قطر بزرگ دیافراگم
 

اکسپنشن ولو TERE 19 MW آلکو

ALCO EXPANSION VALVE TERE 19 MW

شیر انبساط آلکو در سیستم برودتی مورد استفاده در صنایعی مانند اسپیلت، چیلر، سیستم سردخانه و...کاربرد دارد.

 • مواد و فرآیندهایی با کیفیت بالا
 • طراحی مدولار برای مونتاژ و سرویس دهی آسان
 • ثبات بسیار خوب بدلیل نیروهای ایجاد شده توسط قطر بزرگ دیافراگم
   

اکسپنشن ولو TERE 25 MW آلکو

شیر انبساط ALCO EXPANSION VALVE TERE 25 MW
 • مواد و فرآیندهایی با کیفیت بالا
 • طراحی صنعتی برای مونتاژ و سرویس دهی آسان
 • ثبات بسیار خوب بدلیل نیروهای ایجاد شده توسط قطر بزرگ دیافراگم