نمایش 1–12 از 81 نتیجه

پرشر سوئیچ ساگینومیا SAGINOMIYA مدل SNS-C101X

پرشر وکیوم ساگینومیا SAGINOMIYA LOW PRESSURE SWITCH SNS-C101X (ریست خودکار)
  • پرشر ساگنومیا در زمانی که فشار ورودی به حدمعین رسید با فرستادن سیگنال الکتریکی سوئیچ را قطع می کند.
  • همچنین به منظور محافظت در مقابل فشار مکش بالا و همچنین راه اندازی فن ها و کمپرسورهای برودتی استفاده می گردد.
  • رنج فشار :1⁓0.6-
  • درجه حفاظتی بدنه (IP):IP44

پرشر سوئیچ ساگینومیا SAGINOMIYA مدل SNS-C120X

پرشر سوئیچ ساگینومیا SAGINOMIYA مدل SNS-C120X پرشر ساگینومیا SAGINOMIYA PRESSURE SWITCH SNS-C120X (ریست خودکار) پرشر ساگنومیا در زمانی که فشار ورودی به حدمعین رسید با فرستادن سیگنال الکتریکی سوئیچ را قطع می کند.  

پرشر سوئیچ ساگینومیا SAGINOMIYA مدل SYS-C106X

پرشر سوئیچ ساگینومیا SAGINOMIYA مدل SYS-C106X لو پرشر ساگینومیا SAGINOMIYA LOW PRESSURE SWITCH SYS-C106X2A (ریست خودکار)
  1. استاندارد CE
  2. مقاومت عالی در مقابل ضربه و لرزش
  3. اتصال 1/4 مهره
 

پرشر سوئیچ ساگینومیا مدل SYS-C130X

پرشر سوئیچ ساگینومیا مدل SYS-C130X پرشر 30 بار ساگینومیا SAGINOMIYA PRESSURE SWITCH SYS-C130X (ریست خودکار) پرشر ساگنومیا در زمانی که فشار ورودی به حدمعین رسید با فرستادن سیگنال الکتریکی سوئیچ را قطع می کند.  

پوسته تک کر چینی 1/8-2

Solid Core Drier Shell وجود داشتن رطوبت یا مواد جامد درچرخه تبرید باعث ایجاد ایراداتی می‌ شود در این مرحله فیلتر درایر از ورود رطوبت جلوگیری به عمل می آورد و عمرقطعات را افزایش می دهد.        

پوسته تک کر چینی 3/8-1

Solid Core Drier Shell وجود داشتن رطوبت یا مواد جامد درچرخه تبرید باعث ایجاد ایراداتی می‌ شود در این مرحله فیلتر درایر از ورود رطوبت جلوگیری به عمل می آورد و عمرقطعات را افزایش می دهد.        

پوسته تک کر چینی 5/8-1

Solid Core Drier Shell وجود داشتن رطوبت یا مواد جامد درچرخه تبرید باعث ایجاد ایراداتی می‌ شود در این مرحله فیلتر درایر از ورود رطوبت جلوگیری به عمل می آورد و عمرقطعات را افزایش می دهد.        

پوسته تک کر کستل 1/8-1

Solid Core Drier Shell پوسته کستل تک کر 1/8-1 وجود داشتن رطوبت یا مواد جامد درچرخه تبرید باعث ایجاد ایراداتی می‌ شود در این مرحله فیلتر درایر از ورود رطوبت جلوگیری به عمل می آورد و عمرقطعات را افزایش می دهد.        

پوسته تک کر کستل 5/8

پوسته تک کر کستل 5/8 Solid Core Drier Shell وجود داشتن رطوبت یا مواد جامد درچرخه تبرید باعث ایجاد ایراداتی می‌ شود در این مرحله فیلتر درایر از ورود رطوبت جلوگیری به عمل می آورد و عمرقطعات را افزایش می دهد.        

پوسته تک کر کستل 7/8

پوسته تک کر کستل 7/8 Solid Core Drier Shell وجود داشتن رطوبت یا مواد جامد درچرخه تبرید باعث ایجاد ایراداتی می‌ شود در این مرحله فیلتر درایر از ورود رطوبت جلوگیری به عمل می آورد و عمرقطعات را افزایش می دهد.        

پوسته چهار کر کستل 1/8-2

پوسته کستل چهار کر 1/8-2 Solid Core Drier Shell وجود داشتن رطوبت یا مواد جامد درچرخه تبرید باعث ایجاد ایراداتی می‌ شود در این مرحله فیلتر درایر از ورود رطوبت جلوگیری به عمل می آورد و عمرقطعات را افزایش می دهد.        

پوسته چهار کر کستل 5/8-1

Solid Core Drier Shell پوسته چهار کر کستل 5/8-1 وجود داشتن رطوبت یا مواد جامد درچرخه تبرید باعث ایجاد ایراداتی می‌ شود در این مرحله فیلتر درایر از ورود رطوبت جلوگیری به عمل می آورد و عمرقطعات را افزایش می دهد.