قطعات اکسپنشن ولو

دسته بندی ها

  محصولات

  نمایش 9 24 36

  پایه اکسپنشن 10331 آلکو

  پایه اکسپنشن10331 با اتصال جوشی: متناسب با ورودی وخروجی (7.8و7.8)برحسب اینچ (1.8  1و 1.8  1 ODM) متناسب با ورودی وخروجی (22و22)برحسب میلیمتر

  پایه اکسپنشن 9149 آلکو

  پایه اکسپنشن9149 با اتصال جوشی: متناسب با ورودی وخروجی (7.8و7.8)برحسب اینچ (1.8  1و 1.8  1 ODM) متناسب با ورودی وخروجی (22و22)برحسب میلیمتر

  پایه اکسپنشن 9153 آلکو

  پایه اکسپنشن9153 با اتصال جوشی: متناسب با ورودی وخروجی (7.8و7.8)برحسب اینچ (1.8  1و 1.8  1 ODM) متناسب با ورودی وخروجی (22و22)برحسب میلیمتر

  پایه اکسپنشن A576 آلکو

  پایه اکسپنشنA576 با اتصال جوشی: متناسب با ورودی وخروجی (5.8و7.8)برحسب اینچ (7.8و 1.8  1 ODM) متناسب با ورودی وخروجی (16و22)برحسب میلیمتر

  پایه اکسپنشن C501-5 آلکو

  پایه اکسپنشن C501-5 با اتصال جوشی: متناسب با ورودی وخروجی (3.8و5.8)برحسب اینچ متناسب با ورودی وخروجی (10و16)برحسب میلیمتر  

  پایه اکسپنشن C501-7 آلکو

  پایه اکسپنشن C501-7 با اتصال جوشی: متناسب با ورودی وخروجی (1.2و5.8)برحسب اینچ متناسب با ورودی وخروجی (12و16)برحسب میلیمتر

  پایه اکسپنشن دانفوس TE 12-20 7/8*1-1/8

  ولو بادی 067B4023 دانفوس با اتصال جوشی 1/8-1*8-7  EXPANSION FLANGE TE12-20  

  پایه اکسپنشن دانفوس TE 5 سایز 1/2*5/8

   VALVE BODY for EXPANSION VALVE TE 5 1/2*5/8 ولو بادی 067B4007 دانفوس با اتصال جوشی

  پایه اکسپنشن دانفوس TE 55 1-1/8*1-3/8

  ولو بادی 067G4004 دانفوس با اتصال جوشی  EXPANSION FLANGE TE 55 1-1/8*1-3/8  

  پایه اکسپنشن دانفوس TE12-20 5/8*7/8

  ولو بادی 067B4022 دانفوس با اتصال جوشی 7.8*5.8  EXPANSION FLANGE TE12-20  

  پایه اکسپنشن دانفوس TE5 1/2*7/8

  ولو بادی 067B4010 دانفوس با اتصال جوشی 7.8*1.2 EXPANSION FLANGE TE5  

  پایه اکسپنشن دانفوس TE5 5/8*7/8

  ولو بادی 067B4011 دانفوس با اتصال جوشی 7.8*5.8 EXPANSION FLANGE TE5