دسته بندی ها

  محصولات

  نمایش 9 24 36

  گیج الکتریکی وکیوم مسترکول 98060

  گیج وکیوم مسترکول الکترونیکی 98060 MASTERCOOL VACUUM GAUGE کارایی و دقت بالا,نشان دهنده مقدار فشار بالا وپایین,کیفیت ساخت بالا نسبت به گیج های مشابه

  گیج لو تابلویی روغنی چینی

  گیج روغنی چینی CHINA LOW GAUGE کارایی و دقت بالا,نشان دهنده  مقدار فشار بالا وپایین,کیفیت ساخت بالا نسبت به گیج های مشابه

  گیج لو تابلویی روغنی ویکا WIKA

  گیج روغنی ویکا WIKA LOW GAUGE230 PSI کارایی و دقت بالا,نشان دهنده  مقدار فشار بالا وپایین,کیفیت ساخت بالا نسبت به گیج های مشابه

  گیج لو تکی منیفولد ولو VMG-1-U-L

  گیج تکی فشار پایین ولیو  VALUE SINGLE MANIFOLD LOW GAUGE VMG-1-U-L

  کارایی و دقت بالا,نشان دهنده مقدار فشار بالا وپایین,کیفیت ساخت بالا نسبت به گیج های مشابه  

  گیج لو خشک 230 PSI چینی

  گیج خشک چینی CHINA LOW GAUGE کارایی و دقت بالا,نشان دهنده  مقدار فشار بالا وپایین,کیفیت ساخت بالا نسبت به گیج های مشابه

  گیج لو خشک منیفولد مسترکول

  گیج لو مانیفولد مسترکول MASTERCOOL MANIFOLD LOW GAUGE کارایی و دقت بالا,نشان دهنده مقدار فشار بالا وپایین,کیفیت ساخت بالا نسبت به گیج های مشابه

  گیج های تابلویی روغنی چینی

  گیج روغنی چینی CHINA HI GAUGE کارایی و دقت بالا,نشان دهنده مقدار فشار بالا وپایین,کیفیت ساخت بالا نسبت به گیج های مشابه

  گیج های تابلویی روغنی ویکا WIKA

  گیج روغنی ویکا WIKA HI GAUGE کارایی و دقت بالا,نشان دهنده  مقدار فشار بالا وپایین,کیفیت ساخت بالا نسبت به گیج های مشابه

  گیج های تکی منیفولد ولو VMG-1-U-H

  گیج های تکی مانیفولد VALUE SINGLE MANIFOLD GAUGE VMG-1-U-H کارایی و دقت بالا,نشان دهنده مقدار فشار بالا وپایین,کیفیت ساخت بالا نسبت به گیج های مشابه

  گیج های خشک چینی 500PSI

  گیج خشک چینی CHINA HI GAUGE کارایی و دقت بالا,نشان دهنده مقدار فشار بالا وپایین,کیفیت ساخت بالا نسبت به گیج های مشابه

  گیج های خشک منیفولد مسترکول

  گیج خشک های مانیفولد MASTERCOOL MANIFOLD HI GAUGE کارایی و دقت بالا,نشان دهنده مقدار فشار بالا وپایین,کیفیت ساخت بالا نسبت به گیج های مشابه