نمایش 1–12 از 29 نتیجه

آنتی فریزر kp71 دانفوس

آنتی فریز دانفوس 060L111366 ترموستات دانفوس (Thermostat Danfoss (kp71 بالایودن بار اتصال الکتریکی ریست اتوماتیک مقاوم در برابر شوک و ضربه      

توری فیلتر ساکشن 48F دانفوس

Danfoss Filter drier strainer 48-F ازاجزای بااهمیت در چرخه تبرید توری یا صافی فیلتر درایرمی باشد. جمع آوری مواد نامطلوب وظیفه ی این صافی است از جمله: رطوبت، اسید که موجب خرابی  بر روی چرخه تبرید می گردد.        

فیلتر درایر جوشی DCL 083 دانفوس

DANFOSS FILTER DRIER DCL 083 وجود داشتن رطوبت یا مواد جامد درچرخه تبرید باعث ایجاد ایراداتی می‌ شود در این مرحله فیلتر درایر از ورود رطوبت جلوگیری به عمل می آورد و عمرقطعات را افزایش می دهد.        

فیلتر درایر جوشی DCL 083 طرح دانفوس

DANFOSS FILTER DRIER DCL 083 وجود داشتن رطوبت یا مواد جامد درچرخه تبرید باعث ایجاد ایراداتی می‌ شود در این مرحله فیلتر درایر از ورود رطوبت جلوگیری به عمل می آورد و عمرقطعات را افزایش می دهد.        

فیلتر درایر جوشی DCL 163 دانفوس

DANFOSS FILTER DRIER DCL 163 وجود داشتن رطوبت یا مواد جامد درچرخه تبرید باعث ایجاد ایراداتی می‌ شود در این مرحله فیلتر درایر از ورود رطوبت جلوگیری به عمل می آورد و عمرقطعات را افزایش می دهد.        

فیلتر درایر جوشی DCL 163 طرح دانفوس

DANFOSS FILTER DRIER DCL 163 وجود داشتن رطوبت یا مواد جامد درچرخه تبرید باعث ایجاد ایراداتی می‌ شود در این مرحله فیلتر درایر از ورود رطوبت جلوگیری به عمل می آورد و عمرقطعات را افزایش می دهد.        

فیلتر درایر جوشی DCL 164 طرح دانفوس

DANFOSS FILTER DRIER DCL 164 وجود داشتن رطوبت یا مواد جامد درچرخه تبرید باعث ایجاد ایراداتی می‌ شود در این مرحله فیلتر درایر از ورود رطوبت جلوگیری به عمل می آورد و عمرقطعات را افزایش می دهد.        

فیلتر درایر جوشی DCL 165 دانفوس

DANFOSS FILTER DRIER DCL 165 وجود داشتن رطوبت یا مواد جامد درچرخه تبرید باعث ایجاد ایراداتی می‌ شود در این مرحله فیلتر درایر از ورود رطوبت جلوگیری به عمل می آورد و عمرقطعات را افزایش می دهد.        

فیلتر درایر جوشی DCL 165 طرح دانفوس

DANFOSS FILTER DRIER DCL 165 وجود داشتن رطوبت یا مواد جامد درچرخه تبرید باعث ایجاد ایراداتی می‌ شود در این مرحله فیلتر درایر از ورود رطوبت جلوگیری به عمل می آورد و عمرقطعات را افزایش می دهد.        

فیلتر درایر جوشی DCL 304 دانفوس

DANFOSS FILTER DRIER DCL 304 وجود داشتن رطوبت یا مواد جامد درچرخه تبرید باعث ایجاد ایراداتی می‌ شود در این مرحله فیلتر درایر از ورود رطوبت جلوگیری به عمل می آورد و عمرقطعات را افزایش می دهد.        

فیلتر درایر جوشی DCL 304 طرح دانفوس

DANFOSS FILTER DRIER DCL 304 وجود داشتن رطوبت یا مواد جامد درچرخه تبرید باعث ایجاد ایراداتی می‌ شود در این مرحله فیلتر درایر از ورود رطوبت جلوگیری به عمل می آورد و عمرقطعات را افزایش می دهد.        

فیلتر درایر جوشی DCL 305 طرح دانفوس

DANFOSS FILTER DRIER DCL 305 وجود داشتن رطوبت یا مواد جامد درچرخه تبرید باعث ایجاد ایراداتی می‌ شود در این مرحله فیلتر درایر از ورود رطوبت جلوگیری به عمل می آورد و عمرقطعات را افزایش می دهد.