نمایش دادن همه 2 نتیجه

گیج لو تابلویی روغنی ویکاWIKA

گیج روغنی ویکا WIKA LOW GAUGE230 PSI کارایی و دقت بالا,نشان دهنده  مقدار فشار بالا وپایین,کیفیت ساخت بالا نسبت به گیج های مشابه

گیج های تابلویی روغنی ویکاWIKA

گیج روغنی ویکا WIKA HI GAUGE کارایی و دقت بالا,نشان دهنده  مقدار فشار بالا وپایین,کیفیت ساخت بالا نسبت به گیج های مشابه