نمایش 1–12 از 357 نتیجه

اکسپنشن آلکو (شیر انبساط) NBE 10 ZAA

اکسپنشن آلکو (شیر انبساط) NBE 10 ZAA NBE 10 ZAA ALCO EXP VALVE NBE 10 ZAA ODF 5/8*7/8 R410A  

اکسپنشن آلکو (شیر انبساط) TCLE 100 NW

ALCO EXPANSION VALVE TCLE 100 NW 
 • پایداری بسیار عالی به دلیل نیروهای زیاد ایجاد شده توسط قطر بزرگ دیافراگم ایجاد می گردد.
 • مواد و فرآیندهای با کیفیت بالا برای قابلیت اطمینان بالا و با دوام.
 • طول لوله مویرگی 1.5 متر (TCLE، TJRE) و 3 متر (TERE، TIRE و THRE).

اکسپنشن آلکو (شیر انبساط) TERE 35 HW

ALCO EXPANSION VALVE TERE 35 HW
 • طراحی مدولار برای مونتاژ و سرویس دهی آسان
 • ثبات بسیار خوب بدلیل نیروهای ایجاد شده توسط قطر بزرگ دیافراگم
 • مواد و فرآیندهایی با کیفیت بالا
 • PS: 46 / 31 bar with XB / XC power assembly
 • TS: -45 ... +65°C
نکته:طول بالب برای TJRE ,TCLE یک و نیم متر و برای سری THRE,TIRE,TERE سه متر می باشد.  

اکسپنشن آلکو (شیر انبساط) THRE 68 MW

ALCO EXPANSION THRE 68 MW
 1. طراحی مدولار برای مونتاژ و سرویس دهی آسان
 2. ثبات بسیار خوب بدلیل نیروهای ایجاد شده توسط قطر بزرگ دیافراگم
 3. مواد و فرآیندهایی با کیفیت بالا
 4. PS: 46 / 31 bar with XB / XC power assembly
 5. TS: -45 ... +65°C
 

اکسپنشن آلکو (شیر انبساط) THRE 77 SW

ALCO EXPANSION VALVE THRE 77 SW 
 • ثبات بسیار خوب بدلیل نیروهای ایجاد شده توسط قطر بزرگ دیافراگم
 • مواد و فرآیندهایی با کیفیت بالا
 • عمر طولانی به دلیل کیفیت بالای مواد و تولید خاص
   

اکسپنشن ولو NBE6ZAA

اکسپنشن 6 تن آلکو با گاز ALCO EXP VALVE NBE 6 ZAA ODF 1/2*5/8 R410A طراحی مدولار برای مونتاژ و سرویس دهی آسان ثبات بسیار خوب بدلیل نیروهای ایجاد شده توسط قطر بزرگ دیافراگم مواد و فرآیندهایی با کیفیت بالا  

اکسپنشن ولو NBE8ZAA

اکسپنشن 8 تن آلکو با گاز ALCO EXP VALVE NBE 8 ZAA ODF 5/8*7/8 R410A طراحی مدولار برای مونتاژ و سرویس دهی آسان ثبات بسیار خوب بدلیل نیروهای ایجاد شده توسط قطر بزرگ دیافراگم مواد و فرآیندهایی با کیفیت بالا  

اکسپنشن ولو TCLE 100 HW

ALCO EXPANSION VALVE TCLE 100 HW طراحی مدولار برای مونتاژ و سرویس دهی آسان ثبات بسیار خوب بدلیل نیروهای ایجاد شده توسط قطر بزرگ دیافراگم مواد و فرآیندهایی با کیفیت بالا PS: 46 / 31 bar with XB / XC power assembly TS: -45 ... +65°C نکته:طول بالب برای TJRE ,TCLE یک و نیم متر و برای سریTHRE,TIRE,TERE سه متر می باشد.  

اکسپنشن ولو TCLE 1000 HW

ALCO EXPANSION VALVE TCLE 1000 HW طراحی مدولار برای مونتاژ و سرویس دهی آسان ثبات بسیار خوب بدلیل نیروهای ایجاد شده توسط قطر بزرگ دیافراگم مواد و فرآیندهایی با کیفیت بالا PS: 46 / 31 bar with XB / XC power assembly TS: -45 ... +65°C نکته:طول بالب برای TJRE ,TCLE یک و نیم متر و برای سری THRE,TIRE,TERE سه متر می باشد.  

اکسپنشن ولو TCLE 1000 NW

ALCO EXPANSION VALVE ثبات بسیار خوب بدلیل نیروهای ایجاد شده توسط قطر بزرگ دیافراگم مواد و فرآیندهایی با کیفیت بالا PS: 46 / 31 bar with XB / XC power assembly TS: -45 ... +65°C نکته:طول بالب برای TJRE ,TCLE یک و نیم متر و برای سری THRE,TIRE,TERE سه متر می باشد.  

اکسپنشن ولو TCLE 1000 SW

ALCO EXPANSION VALVE TCLE 1000 SW PS: 46 / 31 bar with XB / XC power assembly TS: -45 ... +65°C نکته:طول بالب برای TJRE ,TCLE یک و نیم متر و برای سریTHRE,TIRE,TERE سه متر می باشد.  

اکسپنشن ولو TCLE 1150 NW آلکو

ALCO EXPANSION VALVE ثبات بسیار خوب بدلیل نیروهای ایجاد شده توسط قطر بزرگ دیافراگم مواد و فرآیندهایی با کیفیت بالا PS: 46 / 31 bar with XB / XC power assembly TS: -45 ... +65°C نکته:طول بالب برای TJRE ,TCLE یک و نیم متر و برای سریTHRE,TIRE,TERE  سه متر می باشد.