دسته بندی ها
  برند
   • کستلکستل

   محصولات

   نمایش 9 24 36

   بال ولو (شیرتوپی)کستل “1/2

   شیرتوپی کستل (Castel Ball Valve Access Port) "1/2 بال ولو نامبرده با کدقطعه 6590/4 شناخته می گردد.

   بال ولو (شیرتوپی)کستل “1/8-1

   شیرتوپی کستل"1/8-1 (Castel Ball Valve Access Port) بال ولو نامبرده با کدقطعه 6591/9 شناخته می گردد.

   بال ولو (شیرتوپی)کستل “3/8

   شیرتوپی کستل"3/8 (Castel Ball Valve Access Port) بال ولو نامبرده با کدقطعه 6590/3 شناخته می گردد.  

   بال ولو (شیرتوپی)کستل “3/8-1

   شیرتوپی کستل"3/8-1 (Castel Ball Valve Access Port) بال ولو نامبرده با کدقطعه 6591/11 شناخته می گردد.

   بال ولو (شیرتوپی)کستل “3/8-1

   شیرتوپی کستل"3/8-1 (Castel Ball Valve Access Port) بال ولو نامبرده با کدقطعه 6590/11 شناخته می گردد.

   بال ولو (شیرتوپی)کستل “5/8

   شیرتوپی کستل "5/8(Castel Ball Valve Access Port) بال ولو نامبرده با کدقطعه 6591/5 شناخته می گردد.

   بال ولو (شیرتوپی)کستل “5/8

   شیرتوپی کستل"5/8 (Castel Ball Valve Access Port) بال ولو نامبرده با کدقطعه 6590/5 شناخته می گردد.

   بال ولو (شیرتوپی)کستل “5/8-1

   شیرتوپی کستل"5/8-1 (Castel Ball Valve Access Port) بال ولو نامبرده با کدقطعه 6591/13 شناخته می گردد.  

   بال ولو (شیرتوپی)کستل “5/8-1

   شیرتوپی کستل"5/8-1 (Castel Ball Valve Access Port) بال ولو نامبرده با کدقطعه 6590/13 شناخته می گردد.

   بال ولو (شیرتوپی)کستل “5/8-2

   شیرتوپی کستل"5/8-2 (Castel Ball Valve Access Port) بال ولو نامبرده با کدقطعه 6591/21 شناخته می گردد.

   بال ولو (شیرتوپی)کستل “7/8

   شیرتوپی کستل "7/8(Castel Ball Valve Access Port) بال ولو نامبرده با کدقطعه 6590/7 شناخته می گردد.

   بال ولو پورت دار (سوزن خور) کستل “1/2

   شیرتوپی پورت دار کستل "2/1(Castel Ball Valve Access Port) بال ولو سوزن دار نامبرده با کدقطعه 6570/4A شناخته می گردد.

   بال ولو کستل

   بال ولو کستل castel ball valve :

   از بین تولید کنندگان مطرح بال ولو در جهان برند کستل توانسته جایگاه خود را در ایران بیابد . بال ولو تولید شده توسط برند کستل کیفیت بسیار مطلوبی داشته و مورد تایید اکثر سازندگان چیلر های تراکمی و سردخانه های فریونی در ایران می باشد .

   منوی دسته بندی های خود را در تنظیمات سربرگ در بخش منوی موبایل مشخص کنید.
   سبد خرید
   برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.