کمپرسور اسکرال دانفوس

دسته بندی ها
  برند
   • دانفوسدانفوس
   رنگ
    • آبی
    • مشکیمشکی

    محصولات

    نمایش 9 24 36

    کمپرسور اسکرال HLM072 دانفوس

    کمپرسور اسکرال دانفوس Danfoss Scroll Compressor HLM072 کمپرسور نامبرده 3فاز طراحی شده وکاربرد درسردخانه ها وتهویه مطبوع دارد. مبردهای سازگاربا این مدل (R22-R407C-R134a) می باشند.  
       

    کمپرسور اسکرال HLM081 دانفوس

    کمپرسور اسکرال دانفوس Danfoss Scroll Compressor HLM081 کمپرسور نامبرده 3فاز طراحی شده وکاربرد درسردخانه ها وتهویه مطبوع دارد. مبردهای سازگاربا این مدل (R22-R407C-R134a) می باشند.
       
       

    کمپرسور اسکرال HRM025 دانفوس

    کمپرسور اسکرال دانفوس Danfoss Scroll Compressor HRM025 کمپرسور نامبرده 3فاز طراحی شده وکاربرد درسردخانه ها وتهویه مطبوع دارد. مبردهای سازگاربا این مدل (R22-R407C-R134a) می باشند.  

    کمپرسور اسکرال HRM042 دانفوس

    کمپرسور اسکرال دانفوس Danfoss Scroll Compressor HRM042 کمپرسور نامبرده 3فاز طراحی شده وکاربرد درسردخانه ها وتهویه مطبوع دارد. مبردهای سازگاربا این مدل (R22-R407C-R134a) می باشند.  

    کمپرسور اسکرال HRM051 دانفوس

    کمپرسور اسکرال دانفوس Danfoss Scroll Compressor HRM051 کمپرسور نامبرده 3فاز طراحی شده وکاربرد درسردخانه ها وتهویه مطبوع دارد. مبردهای سازگاربا این مدل (R22-R407C-R134a) می باشند.  
       
       

    کمپرسور اسکرال HRM060 دانفوس

    کمپرسور اسکرال دانفوس Danfoss Scroll Compressor HRM060 کمپرسور نامبرده 3فاز طراحی شده وکاربرد درسردخانه ها وتهویه مطبوع دارد. مبردهای سازگاربا این مدل (R22-R407C-R134a) می باشند.  

    کمپرسور اسکرال SM100-4VM دانفوس

    کمپرسور اسکرال دانفوس Danfoss Scroll Compressor SM100-4VM کمپرسور نامبرده 3فاز طراحی شده وکاربرد درسردخانه ها وتهویه مطبوع دارد. مبردهای سازگاربا این مدل (R22-R407C-R134a) می باشند.      
       
       

    کمپرسور اسکرال SM110-4VM دانفوس

    کمپرسور اسکرال دانفوس Danfoss Scroll Compressor SM110-4VM کمپرسور نامبرده 3فاز طراحی شده وکاربرد درسردخانه ها وتهویه مطبوع دارد. مبردهای سازگاربا این مدل (R22-R407C-R134a) می باشند.      
       
       

    کمپرسور اسکرال SM120-4VM دانفوس

    کمپرسور اسکرال دانفوس Danfoss Scroll Compressor SM120-4VM کمپرسور نامبرده 3فاز طراحی شده وکاربرد درسردخانه ها وتهویه مطبوع دارد. مبردهای سازگاربا این مدل (R22-R407C-R134a) می باشند.  
       
       

    کمپرسور اسکرال SM124-4VM دانفوس

    کمپرسور اسکرال دانفوس Danfoss Scroll Compressor SM124-4VM کمپرسور نامبرده 3فاز طراحی شده وکاربرد درسردخانه ها وتهویه مطبوع دارد. مبردهای سازگاربا این مدل (R22-R407C-R134a) می باشند.    
       
       

    کمپرسور اسکرال SM125-4VM دانفوس

    کمپرسور اسکرال دانفوس Danfoss Scroll Compressor SM125-4VM کمپرسور نامبرده 3فاز طراحی شده وکاربرد درسردخانه ها وتهویه مطبوع دارد. مبردهای سازگاربا این مدل (R22-R407C-R134a) می باشند.
       
       

    کمپرسور اسکرال SM148-4VM دانفوس

    کمپرسور اسکرال دانفوس Danfoss Scroll Compressor SM148-4VM کمپرسور نامبرده 3فاز طراحی شده وکاربرد درسردخانه ها وتهویه مطبوع دارد. مبردهای سازگاربا این مدل (R22-R407C-R134a) می باشند.  
       
       

    کمپرسور اسکرال دانفوس

    منوی دسته بندی های خود را در تنظیمات سربرگ در بخش منوی موبایل مشخص کنید.
    سبد خرید
    برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.