کمپرسور پیستونی کوپلند

دسته بندی ها

  محصولات

  نمایش 9 24 36

  کمپرسور dwm کوپلند 1.5 اسب DKL-150 I

  کمپرسور کوپلند 1.5 اسب DKL-150 I: کمپرسوری از نوع سمی هرمتیک و به صورت سه فاز سازگاری با مبرد R22 حجم روغن مورد نیاز2 لیتر شیرورودی و خروجی این کمپرسور به ترتیب 5.8 و 1.2 اینچ می باشد.

  کمپرسور dwm کوپلند 1.5 اسب DKSJ-150

  کمپرسور dwm کوپلند 1.5 اسب DKSJ-150: کمپرسوری از نوع سمی هرمتیک و به صورت سه فاز سازگاری با مبرد R22    

  کمپرسور dwm کوپلند 10 اسب D3DC-1000

  کمپرسور dwm کوپلند 10 اسب D3DC-1000: کمپرسوری از نوع سمی هرمتیک و به صورت سه فاز سازگاری با مبرد R22 حجم روغن مورد نیاز3.7 لیتر شیرورودی و خروجی این کمپرسور به ترتیب 3.8-1و 1.8-1اینچ می باشد.

  کمپرسور dwm کوپلند 10 اسب D3SC-1000

  D3SC-1000 کمپرسور dwm کوپلند 10 اسب D3SC-1000: کمپرسوری از نوع سمی هرمتیک و به صورت سه فاز سازگاری با مبرد R22 حجم روغن مورد نیاز3.7 لیتر شیرورودی و خروجی این کمپرسور به ترتیب 3.8-1و 1.8-1اینچ می باشد.

  کمپرسور dwm کوپلند 15 اسب D3DS-1500

  کمپرسور dwm کوپلند 15 اسب D3DS-1500: کمپرسوری از نوع سمی هرمتیک و به صورت سه فاز سازگاری با مبرد R22 حجم روغن مورد نیاز3.7 لیتر شیرورودی و خروجی این کمپرسور به ترتیب 5.8-1و 1.8-1اینچ می باشد.

  کمپرسور dwm کوپلند 15 اسب D3SS-1500

  کمپرسور dwm کوپلند 15 اسب D3SS-1500: کمپرسوری از نوع سمی هرمتیک و به صورت سه فاز سازگاری با مبرد  R22 حجم روغن مورد نیاز3.7 لیتر شیرورودی و خروجی این کمپرسور به ترتیب 3.8-1و 1.8-1اینچ می باشد.

  کمپرسور dwm کوپلند 2 اسب DLE-201

  کمپرسور dwm کوپلند 2 اسب DLE-201: کمپرسوری از نوع سمی هرمتیک و به صورت سه فاز سازگاری با مبرد R22 حجم روغن مورد نیاز2 لیتر  

  کمپرسور dwm کوپلند 2 اسب DLF-201

  کمپرسور dwm کوپلند 2 اسب DLF-201: کمپرسوری از نوع سمی هرمتیک و به صورت سه فاز سازگاری با مبرد R22 حجم روغن مورد نیاز 2 لیتر  

  کمپرسور dwm کوپلند 20 اسب D4DA-2000

  کمپرسور dwm کوپلند 20 اسب D4DA-2000: کمپرسوری از نوع سمی هرمتیک و به صورت سه فاز سازگاری با مبرد های  R22 حجم روغن مورد نیاز3.7 لیتر شیرورودی و خروجی این کمپرسور به ترتیب 5.8-1و 1.8-1اینچ می باشد.

  کمپرسور dwm کوپلند 20 اسب D4SA-2000

  کمپرسور dwm کوپلند 20 اسب D4SA-2000: کمپرسوری از نوع سمی هرمتیک و به صورت سه فاز سازگاری با مبرد R22 حجم روغن مورد نیاز3.7 لیتر شیرورودی و خروجی این کمپرسور به ترتیب 5.8-1و 1.8-1 اینچ می باشد.

  کمپرسور dwm کوپلند 25 اسب D4DH-2500

  کمپرسور dwm کوپلند 25 اسب D4DH-2500: کمپرسوری از نوع سمی هرمتیک و به صورت سه فاز سازگاری با مبرد های  R22 حجم روغن مورد نیاز4 لیتر شیرورودی و خروجی این کمپرسور به ترتیب 1.8-2 و 1.8-1اینچ می باشد.

  کمپرسور dwm کوپلند 25 اسب D4SH-2500

  کمپرسور dwm کوپلند 25 اسب D4SH-2500: کمپرسوری از نوع سمی هرمتیک و به صورت سه فاز سازگاری با مبرد R22 حجم روغن مورد نیاز4 لیتر شیرورودی و خروجی این کمپرسور به ترتیب 1.8  2و 1.8  1اینچ می باشد.

  کمپرسور پیستونی کوپلند