دسته بندی ها
  برند
   • کستلکستل

   محصولات

   نمایش 9 24 36

   شیر دستی کستل “1/2

   شیر دستی کستل "1/2 (Castel Handle Valve) شیر دیافراگمی (هندویل) نامبرده با کدقطعه 6220/4 شناخته می گردد.

   شیر دستی کستل “1/2

   شیر دستی کستل "1/2 (Castel Handle Valve) شیر دیافراگمی (هندویل) نامبرده با کدقطعه 6210/4 شناخته می گردد.

   شیر دستی کستل “1/4

   شیر دستی کستل "1/4 (Castel Handle Valve) شیردستی (هندویل) نامبرده با کدقطعه 6220/2 شناخته می گردد.

   شیر دستی کستل “1/4

   شیر دستی کستل "1/4 (Castel Handle Valve) شیر دیافراگمی (هندویل) نامبرده با کدقطعه 6210/2 شناخته می گردد.

   شیر دستی کستل “3/4

   شیر دستی کستل "3/4 (Castel Handle Valve) شیردستی (هندویل) نامبرده با کدقطعه 6220/6 شناخته می گردد.

   شیر دستی کستل “3/8

   شیر دستی کستل "3/8 (Castel Handle Valve) شیردستی (هندویل) نامبرده با کدقطعه 6220/3 شناخته می گردد.

   شیر دستی کستل “3/8

   شیر دستی کستل "3/8 (Castel Handle Valve) شیردستی (هندویل) نامبرده با کدقطعه 6210/3 شناخته می گردد.

   شیر دستی کستل “5/8

   شیر دستی کستل "5/8 (Castel Handle Valve) شیردستی (هندویل) نامبرده با کدقطعه 6220/5 شناخته می گردد.

   شیر دستی کستل “5/8

   شیر دستی 6210/5 کستل "5/8 (Castel Handle Valve) شیردستی (هندویل) نامبرده با کدقطعه 6210/5 شناخته می گردد.  

   شیر دستی کستل “7/8

   شیر دستی کستل "7/8 (Castel Handle Valve) شیردستی (هندویل) نامبرده با کدقطعه ی6220/7 شناخته می گردد.      

   شیر دستی

   منوی دسته بندی های خود را در تنظیمات سربرگ در بخش منوی موبایل مشخص کنید.
   سبد خرید
   برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.