کمپرسور اسکرال کوپلند

دسته بندی ها

  محصولات

  نمایش 9 24 36

  کمپرسور کوپلند 10 اسب ZR125KCE

  کمپرسور کوپلند 10 اسبZR125KCE: کمپرسوری از نوع اسکرال و به صورت سه فاز بهینه سازی فشرده سازی و کارایی مکانیکی سازگاری با مبرد های  R22, R407C, R134a حجم روغن مورد نیاز 3.38 لیتر شیر ورودی و خروجی این کمپرسور به ترتیب 3.8-1و 7.8 اینچ می باشد.  

  کمپرسور کوپلند 12 اسب ZR144KCE

  کمپرسور کوپلند 12 اسب ZR144KCE: کمپرسوری از نوع اسکرال و به صورت سه فاز بهینه سازی فشرده سازی و کارایی مکانیکی ارتعاش و سر و صدای کم راندمان بالای موتور کمپرسور سازگاری با مبرد های  R22, R407C, R134a حجم روغن مورد نیاز 3.38 لیتر شیرورودی و خروجی این کمپرسور به ترتیب 3.8-1و 7.8 اینچ می باشد.  

  کمپرسور کوپلند 13 اسب ZR160KCE

  کمپرسور کوپلند 13 اسب ZR160KCE: کمپرسوری از نوع اسکرال و به صورت سه فاز بهینه سازی فشرده سازی و کارایی مکانیکی ارتعاش و سر و صدای کم راندمان بالای موتور کمپرسور سازگاری با مبرد های  R22, R407C, R134a حجم روغن مورد نیاز 3.38 لیتر شیرورودی و خروجی این کمپرسور به ترتیب 3.8-1و 7/8 اینچ می باشد.  

  کمپرسور کوپلند 15 اسب ZR190KCE

  کمپرسور کوپلند 15 اسب ZR190KCE: کمپرسوری از نوع اسکرال و به صورت سه فاز بهینه سازی فشرده سازی و کارایی مکانیکی ارتعاش و سر و صدای کم راندمان بالای موتور کمپرسور سازگاری با مبرد های  R22, R407C, R134a حجم روغن مورد نیاز 3.38 لیتر شیرورودی و خروجی این کمپرسور به ترتیب 3.8  1و 7.8 اینچ می باشد.  

  کمپرسور کوپلند 2 اسب ZR22K3E

  کمپرسور کوپلند 2 اسب ZR22K3E: کمپرسوری از نوع اسکرال و به صورت سه فاز بهینه سازی فشرده سازی و کارایی مکانیکی ارتعاش و سر و صدای کم راندمان بالای موتور کمپرسور سازگاری با مبرد های  R22, R407C, R134a حجم روغن مورد نیاز1 لیتر شیرورودی و خروجی این کمپرسور به ترتیب 3.4 و 1.2 اینچ می باشد.  

  کمپرسور کوپلند 2.8 اسب ZR34K3E

  کمپرسور کوپلند 2.8 اسب ZR34K3E: کمپرسوری از نوع اسکرال و به صورت سه فاز بهینه سازی فشرده سازی و کارایی مکانیکی ارتعاش و سر و صدای کم راندمان بالای موتور کمپرسور سازگاری با مبرد های  R22, R407C, R134a حجم روغن مورد نیاز1 لیتر شیرورودی و خروجی این کمپرسور به ترتیب 3.4 و 1.2 اینچ می باشد.  

  کمپرسور کوپلند 2/5 اسب ZR28K3E

  ZR28K3E کمپرسور کوپلند 2.5 اسب ZR28K3E: کمپرسوری از نوع اسکرال و به صورت سه فاز بهینه سازی فشرده سازی و کارایی مکانیکی ارتعاش و سر و صدای کم راندمان بالای موتور کمپرسور سازگاری با مبرد های  R22, R407C, R134a حجم روغن مورد نیاز1 لیتر شیرورودی و خروجی این کمپرسور به ترتیب 3.4 و 1.2 اینچ می باشد.  

  کمپرسور کوپلند 20 اسب ZR250KCE

  کمپرسور کوپلند 02 اسب ZR250KCE: کمپرسوری از نوع اسکرال و به صورت سه فاز بهینه سازی فشرده سازی و کارایی مکانیکی ارتعاش و سر و صدای کم راندمان بالای موتور کمپرسور سازگاری با مبرد های  R22, R407C, R134a حجم روغن مورد نیاز4.7 لیتر شیرورودی و خروجی این کمپرسور به ترتیب 5.8   1و   3.8  1 اینچ می باشد.  

  کمپرسور کوپلند 25 اسب ZR310KCE

  کمپرسور کوپلند 25اسب ZR310KCE: کمپرسوری از نوع اسکرال و به صورت سه فاز بهینه سازی فشرده سازی و کارایی مکانیکی ارتعاش و سر و صدای کم راندمان بالای موتور کمپرسور سازگاری با مبرد های  R22, R407C, R134a حجم روغن مورد نیاز 6.8 لیتر شیرورودی و خروجی این کمپرسور به ترتیب  5.8   1 و 3.8  1 اینچ می باشد.  

  کمپرسور کوپلند 3 اسب ZR36 K3-PFJ

  کمپرسور کوپلند 3 اسب ZR36 K3 PFJ:کمپرسوری از نوع اسکرال و به صورت تک فاز,بهینه سازی فشرده سازی و کارایی مکانیکی,ارتعاش و سر و صدای کم,راندمان بالای موتور کمپرسور    

  کمپرسور کوپلند 3 اسب ZR36 K3E

  کمپرسور کوپلند 3 اسب ZR36 K3 PFJ: کمپرسوری از نوع اسکرال و به صورت 3 فاز,بهینه سازی فشرده سازی و کارایی مکانیکی,ارتعاش و سر و صدای کم,راندمان بالای موتور کمپرسور    

  کمپرسور کوپلند 3.5 اسب ZR40K3E

  کمپرسور کوپلند 3.5 اسب ZR40K3E: کمپرسوری از نوع اسکرال و به صورت سه فاز بهینه سازی فشرده سازی و کارایی مکانیکی ارتعاش و سر و صدای کم راندمان بالای موتور سازگاری با مبرد های  R22, R407C, R134a حجم روغن مورد نیاز1 لیتر شیرورودی و خروجی این کمپرسور به ترتیب 3.4 و 1.2 اینچ می باشد.  

  کمپرسور اسکرال کوپلند