کمپرسور اسکرال کوپلند

دسته بندی ها
  برند
   • کوپلندکوپلند
   رنگ
    • مشکیمشکی

    محصولات

    نمایش 9 24 36

    کمپرسور کوپلند 10 اسب ZR125KCE

    کمپرسور کوپلند 10 اسبZR125KCE: کمپرسوری از نوع اسکرال و به صورت سه فاز بهینه سازی فشرده سازی و کارایی مکانیکی ارتعاش و سر و صدای کم راندمان بالای موتور کمپرسور سازگاری با مبرد های  R22, R407C, R134a حجم روغن مورد نیاز 3.38 لیتر شیرورودی و خروجی این کمپرسور به ترتیب 3.8   1و 7.8 اینچ می باشد.  

    کمپرسور کوپلند 12 اسب ZR144KCE

    کمپرسور کوپلند 12 اسب ZR144KCE: کمپرسوری از نوع اسکرال و به صورت سه فاز بهینه سازی فشرده سازی و کارایی مکانیکی ارتعاش و سر و صدای کم راندمان بالای موتور کمپرسور سازگاری با مبرد های  R22, R407C, R134a حجم روغن مورد نیاز 3.38 لیتر شیرورودی و خروجی این کمپرسور به ترتیب 3.8  1و 7.8 اینچ می باشد.  

    کمپرسور کوپلند 13 اسب ZR160KCE

    کمپرسور کوپلند 13 اسب ZR160KCE: کمپرسوری از نوع اسکرال و به صورت سه فاز بهینه سازی فشرده سازی و کارایی مکانیکی ارتعاش و سر و صدای کم راندمان بالای موتور کمپرسور سازگاری با مبرد های  R22, R407C, R134a حجم روغن مورد نیاز 3.38 لیتر شیرورودی و خروجی این کمپرسور به ترتیب 3.8  1و 7.8 اینچ می باشد.  

    کمپرسور کوپلند 15 اسب ZR190KCE

    کمپرسور کوپلند 15 اسب ZR190KCE: کمپرسوری از نوع اسکرال و به صورت سه فاز بهینه سازی فشرده سازی و کارایی مکانیکی ارتعاش و سر و صدای کم راندمان بالای موتور کمپرسور سازگاری با مبرد های  R22, R407C, R134a حجم روغن مورد نیاز 3.38 لیتر شیرورودی و خروجی این کمپرسور به ترتیب 3.8  1و 7.8 اینچ می باشد.  

    کمپرسور کوپلند 2 اسب ZR22K3E

    کمپرسور کوپلند 2 اسب ZR22K3E: کمپرسوری از نوع اسکرال و به صورت سه فاز بهینه سازی فشرده سازی و کارایی مکانیکی ارتعاش و سر و صدای کم راندمان بالای موتور کمپرسور سازگاری با مبرد های  R22, R407C, R134a حجم روغن مورد نیاز1 لیتر شیرورودی و خروجی این کمپرسور به ترتیب 3.4 و 1.2 اینچ می باشد.  

    کمپرسور کوپلند 20 اسب ZR250KCE

    کمپرسور کوپلند 02 اسب ZR250KCE: کمپرسوری از نوع اسکرال و به صورت سه فاز بهینه سازی فشرده سازی و کارایی مکانیکی ارتعاش و سر و صدای کم راندمان بالای موتور کمپرسور سازگاری با مبرد های  R22, R407C, R134a حجم روغن مورد نیاز4.7 لیتر شیرورودی و خروجی این کمپرسور به ترتیب 5.8   1و   3.8  1 اینچ می باشد.  

    کمپرسور کوپلند 25 اسب ZR310KCE

    کمپرسور کوپلند 25اسب ZR310KCE: کمپرسوری از نوع اسکرال و به صورت سه فاز بهینه سازی فشرده سازی و کارایی مکانیکی ارتعاش و سر و صدای کم راندمان بالای موتور کمپرسور سازگاری با مبرد های  R22, R407C, R134a حجم روغن مورد نیاز 6.8 لیتر شیرورودی و خروجی این کمپرسور به ترتیب  5.8   1 و 3.8  1 اینچ می باشد.  

    کمپرسور کوپلند 30 اسب ZR380KCE

    کمپرسور کوپلند 30 اسب ZR380KCE: کمپرسوری از نوع اسکرال و به صورت سه فاز بهینه سازی فشرده سازی و کارایی مکانیکی ارتعاش و سر و صدای کم راندمان بالای موتور کمپرسور سازگاری با مبرد های  R22, R407C, R134a حجم روغن مورد نیاز6.3 لیتر شیرورودی و خروجی این کمپرسور به ترتیب 5.8  1 و 3.8  1اینچ می باشد.  

    کمپرسور کوپلند 9 اسب ZR108KCE

    کمپرسور کوپلند 2 اسبZR108KCE: کمپرسوری از نوع اسکرال و به صورت سه فاز بهینه سازی فشرده سازی و کارایی مکانیکی ارتعاش و سر و صدای کم راندمان بالای موتور کمپرسور سازگاری با مبرد های  R22, R407C, R134a حجم روغن مورد نیاز3.38 لیتر شیرورودی و خروجی این کمپرسور به ترتیب 3.8 1 و 7.8 اینچ می باشد.  

    کمپرسور کوپلند2.5 اسب ZR28K3E

    کمپرسور کوپلند 2.5 اسب ZR28K3E: کمپرسوری از نوع اسکرال و به صورت سه فاز بهینه سازی فشرده سازی و کارایی مکانیکی ارتعاش و سر و صدای کم راندمان بالای موتور کمپرسور سازگاری با مبرد های  R22, R407C, R134a حجم روغن مورد نیاز1 لیتر شیرورودی و خروجی این کمپرسور به ترتیب 3.4 و 1.2 اینچ می باشد.  

    کمپرسور کوپلند2.8 اسب ZR34K3E

    کمپرسور کوپلند 2.8 اسب ZR34K3E: کمپرسوری از نوع اسکرال و به صورت سه فاز بهینه سازی فشرده سازی و کارایی مکانیکی ارتعاش و سر و صدای کم راندمان بالای موتور کمپرسور سازگاری با مبرد های  R22, R407C, R134a حجم روغن مورد نیاز1 لیتر شیرورودی و خروجی این کمپرسور به ترتیب 3.4 و 1.2 اینچ می باشد.  

    کمپرسور کوپلند3 اسب ZR36 K3-PFJ

    کمپرسور کوپلند 3 اسب ZR36 K3 PFJ: کمپرسوری از نوع اسکرال و به صورت تک فاز بهینه سازی فشرده سازی و کارایی مکانیکی ارتعاش و سر و صدای کم راندمان بالای موتور کمپرسور سازگاری با مبرد های  R22, R407C, R134a حجم روغن مورد نیاز1 لیتر شیرورودی و خروجی این کمپرسور به ترتیب 3.4 و 1.2 اینچ می باشد.  

    کمپرسور اسکرال کوپلند

    منوی دسته بندی های خود را در تنظیمات سربرگ در بخش منوی موبایل مشخص کنید.
    سبد خرید
    برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.