کر درایر

دسته بندی ها

  محصولات

  کر درایر چیست؟ ( Filter Drier Core )

  کردرایر قطعه ای است به شکل یک هستۀ جامد درسیستم فیلتراسیون که درمرکزفیلتر قرار دارد کر درایر نامیده می شود. ومواد خارجی مانند رطوبت، خاک، روغن، و اسید تولید شده توسط رطوبت را از مبرد می گیرد. کر درایرها انواع واقسام گوناگونی دارند و از جذب کننده های متفاوت تشکیل شده اند و به منظورکاربردهای گوناگون تولید میگردند.

  در ادامه با انواع کردرایرها آشنا میشویم:

  انواع کردرایر:( Solid Core)

  به طورکلی کردرایرها به دودسته طبقه بندی می گردند:

  1. کردرایرهای ساده
  2. کردرایرهای ضداسید

  فیلتردرایر چیست؟

  فیلتر درایر در واقع وسیله ایست که مواد ناخالص سیکل را جذب می کند. ازجمله: رطوبت، اسید که می توانند تاثیرات مخربی را بر روی سیکل تبرید ایجادکنند.

  تفاوت فیلتر درایر و کر درایر در چیست؟

  با توجه به مطالب ذکرشده بالا به این نتیجه میرسیم که کر درایر، فقط بخشی از فیلتر درایر است. لازم است مشخصات راقبل انتخاب فیلتر بررسی نمایید ازجمله جنس کر درایر داخل فیلتر؛ که در این میان یکی از مهم ترین مشخصه ها، جنس کر درایر درون فیلتر است.

  فیلتر درایرها متشکل از دو قسمت اصلی هستند

  1. پوستۀ فیلتر درایر
  2.  هستۀ جامد فیلتر درایر.(کردرایر)

  نکته: کر درایر در مرکز فیلتر درایر نصب شده و از وظایف مهم آن میتوان به جداسازی ناخالصی ها اشاره نمود. برای طراحی هستۀ فیلتر درایر از ترکیبات مختلفی استفاده می شود؛ که نوع هسته جامد روی میزان جذب ناخالصی ها موثراست.

  وظیفه کردرابردر سیستم های تبرید

  • کاهش واکنش های شیمیایی در سیکل تبرید را با حذف ذرات خارجی درچرخه تبرید
  • فیلتر درایر همچنین می تواند اسید و ذرات جامد را جمع آوری کند.
  • حفاظت از سیستم تبرید در برابر ذرات نامطلوب
  • جمع آوری رطوبت وجلوگیری از تشکیل برفک در اریفیس شیرانبساط که ازجمله وظایف اصلی فیلترها به شمار میرود.

   

  ازجمله برندهای کر درایر میتوان به مواردزیراشاره کرد:

  1. کردرایر کستل Castel Solid Core
  2. کردرایر دانفوس
  3. کردرایر آلکو
  4. کردرایر پارکر

   

  کر درایر کستل (Castel Solid Core)

  کردرایر کستل شامل 3 مدل اصلی بوده و برحسب کد قطعه معرفی می گردد.

  قابلیت کاربرد درسیستم های تبرید تجاری، صنعتی که با مبردهای زیر کار می کنند.

  R22 , R134a, R404A, R407C,R410A,R507

  ویژگی های کر درایر کستل (Castel Solid Core):

  جاذب رطوبت و اسید با کیفیت بالا

  غیر قابل واکنش با مبرد

  قابلیت مسدود کردن روغن در مدار

  قابلیت جمع آوری ناخالصی ها

   

  کردرایر دانفوس

  مشخصات کر درایر دانفوس برای استفاده در سیستم های سرمایشی و برودتی

  • 48-DA: برای جذب اسید پس از فرسودگی.
  •  48-DC:هسته جامد با خواص جذب رطوبت و اسید.
  • به طور کامل با R134aگازهای فریون و R404A سازگار است.
  • اکسید آلومینیوم فعال برای جذب اسید
  • رطوبت و اسید را در سیستم در کل محدوده دمایی جذب می کند.
  • دستگاه کر درایر (ضد اسید ) دارای وزن 0.600 کیلوگرم است است.

  کر درایر 48dc دانفوس سازگار با مبردهایR32، R134a، R404A، R410A، R407C، R23، R600، R22، R32، R134a، R404A، R410A، R407C، R23، R600، R600a، R744، R1234yf، R1234ze، R407f، R290، R452A، R444B، R449A، R448A و R450A هستند. همچنین این محصول برای مبرد‌های قابل اشتعال R290، R600 و R600a با ارزیابی منبع احتراق مطابق استاندارد EN13463-1 تایید شده است.

  کردرایرآلکو

  کر درایر آلکو که ساخت شرکت (کوپلند) بوده و در دو نوع اسیدی و ساده درمدل های زیر ارائه می گردد

  • D-48
  • UK-48
  • UK-100
  • W-48
  • W-100
  • H-48
  • H-100

  متاسفانه به دلیل قیمت بالای کردرایر های الکو بسیاری ازموارد فوق وارد بازار قطعات برودتی کشور ایران نشده اند

  انواع جذب کننده کردرایرها

  جذب فیزیکی : PHYSISORPTION

  روشی است اسوده که به منظورتولید جاذب ها از آن استفاده می گردد هنگامی که مقدار رطوبت نسبی به 10% می رسد، در این نقطه چندین لایه بخار آب تشکیل می شود و در این حالت بهترین روش جذب فیزیکی است.در جذب فیزیکی، هرگاه که رطوبت باجاذب در تماس با شد، رطوبت به سطح جاذب چسبیده و خروج پیدا نمی کند.

   

   

  جذب شیمیایی :CHEMISORPTION

  روشی برای حذف اسیدهای ارگانیک وغیرارگانیک وازواکنش شیمیایی سوختن استفاده می کند به این منظور، باید از کر درایری استفاده کرد که بتواند اسید موجود در سیال را به دام انداخته، به واسطۀ یک واکنش شیمیایی آن را از درون سیال حذف کند.

  جذب ترکیبی

  بهره بردن از جذب فیزیکی و شیمیایی گاهی با کنار هم قرار دادن چند جاذب می توانیم دریک مقطع هم از جذب شیمیایی و هم از جذب فیزیکی بهره مند شویم. برای مثال آلومینا ژل ترکیبی از دو جاذب آلومینای فعال شده و سیلیکا ژل است؛ که در اولی جذب به صورت فیزیکی صورت گرفته و دومی جذب شیمیایی امکان پذیر است .

  ازجمله جاذب های مورد استفاده درصنعت

  سولفات سدیم، آلومینا ژل، سیلیکا ژل، آلومینای فعال شبکه های مولکولی و … جاذب هایی هستند که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند

  1. انتخاب هستۀ جامد برای فیلتر درایر به چه عواملی بستگی دارد؟

  به عواملی ازجمله :فرایند تبرید، سیال مبرد، دما و فشار سیال در زمان ورود به فیلتر و روغن کمپرسور بستگی دارد.

  1. ساخته شدن اسید درسیکل تبرید چگونه صورت می گیرد؟

  در سیستم های تبرید امکان تشکیل اسید به وسیله شکستن ساختار مبرد و روغن وجود دارد.

  دو نوع اسید می تواند در سیستم تبرید تشکیل شود:

  اسیدهای ارگانیک

  • اسیدهای ارگانیک به دلیل شکسته شدن ساختار روغن ایجاد میشود
  • روغن های معدنی: این اتفاق به دلیل بارهای مکانیکی و دمایی رخ می دهد
  • روغن های POE: در اثر وجود رطوبت رخ می دهد

   

  اسیدهای غیر ارگانیک

  • این نوع اسید در سیستم هایی که از مبردهای کلر و فلوراستفاده می کنند،ایجاد می شود
  • اسیدهای غیر ارگانیک حاصل شکستن ساختار مبرد هستند(مانند کلر و فلور)

  در زیر عواملی که باعث تاثیر در شکستن ساختار مبرد می شوند، ذکر شده است:

  • آلودگی آب
  • پایداری دما ی مبرد
  • وجود اکسیژن درچرخه تبرید
  • درصورتی که فاکتورهای بالا تعدیل شود، مبرد پایدار می ماند.

  نکته:باکاهش دما، آب و فعالیت کاتالیزری . مقدار مازاد اکسیژن نمی تواند باعث شکستن ساختار مبرد شود.

  نکاتی که بهتراست درمورد کر درایر ها بدانید:

  1. محدوده کارکرد فشار (بر حسب بار):از 10 الی 31می باشد
  2. استفاده از فیلتر در خط مایع زمانی که مواد مضر از سیستم خارج می شوند
  3. محدوده کارکرد دمایی (بر حسب درجه سانتی گراد): 40- الی 10- و همچنین 10- الی 100می باشد
  4. مواد به کار رفته در پوسته کر درایر ها از جنس مس وآلیاژهای ضد خورندگی میباشد

  تعویض کر درایر زمانی صورت می گیردکه:

  1. مقدار رطوبت موجود در سیستم بالا نمایان شود .
  2.  تعویض فیلتر درهنگام تعمیر.
  3. تعویض یکی از قطعات اصلی مانند کمپرسورسیستم.

  نقش سایت گلاس در رابطه با زمان تعویض کر درایر در سیستم تراکمی چیست؟

  • سایت گلس برای تشخیص مقدار رطوبت موجود در سیستم به کارمی رود
  • به طورمعمول نصب آن بعد از فیلتر درایر می باشد
  • سطح رطوبت موجود در سیستم به وسیله شناسانگر واقع درسایت گلاس نمایان می گردد .
  • سبز – سطح رطوبت در مبرد خطرناک نیست.
  • زرد – مقدار رطوبت در خط مایع و قبل از شیر انبساط بالاست.

  نکته: زمانیکه سایت گلس میزان رطوبت را بالا مشخص کرد فیلتر درایر باید تعویض گردد.

   

  لیست قیمت های کر درایر

  به دلیل متغیربودن قیمت های موجود در بازار ایران متاسفانه لیست مشخصی برای کردرایر موجودنبوده از این رو شما عزیزان جهت دریافت قیمت کردرایر مورد نظر خود می توانید با فروشگاه مسترکول تماس بگیرید و یا با ارسال پیام در واتس آپ در اسرع وقت قیمت محصول مورد نظر خود را بیابید .

  نصب کر درایر در سیکل تبرید

  گام اول: انتخاب کر درایر مناسب

  • نوع سیستم تبرید
  • نوع مبرد
  • ظرفیت سیستم
  • شرایط محیطی

  گام دوم: آماده سازی سیستم

  • سیستم را خاموش کنید.
  • مبرد را از سیستم خارج کنید.
  • خطوط لوله را از هرگونه آلودگی و ذرات پاک کنید.

  گام سوم: نصب کر درایر

  1. کر درایر را در محل مناسب، که معمولاً بعد از کندانسور و قبل از شیر انبساط است، قرار دهید.
  2. جهت جریان مبرد را با توجه به فلش روی کر درایر بررسی کنید.
  3. مهره های اتصال کر درایر را با آچار مناسب محکم کنید.

  گام چهارم: شارژ سیستم

  • سیستم را با مبرد مناسب شارژ کنید.
  • نشت یابی سیستم را انجام دهید.
  • سیستم را روشن کنید و عملکرد آن را بررسی کنید.

  نکات مهم:

  • قبل از نصب کر درایر، دستورالعمل های سازنده را به دقت مطالعه کنید.
  • از اتصالات و مهره های مناسب برای نصب کر درایر استفاده کنید.
  • از محکم بودن اتصالات اطمینان حاصل کنید.
  • از شارژ بیش از حد سیستم خودداری کنید.
  • از عینک و دستکش ایمنی هنگام کار با مبرد استفاده کنید.

   

  کر درایرمورد نیاز خود را به چه شکل تهیه کنیم ؟

  جهت خرید کر درایر شما عزیزان میتوانید به صورت حضوری به فروشگاه مسترکول مراجعه فرمایید و یا با ارسال پیام در واتس آپ و دریافت پیش فاکتور اقدام به خرید غیر حضوری نمایید .

  جمع بندی :

  کر درایر (هسته جامد فیلتر درایر) قطعه ای است که در سیستم های تبرید و تهویه مطبوع برای جذب رطوبت، اسید و ذرات مضر از مبرد استفاده می شود. این قطعه نقش مهمی در حفظ عملکرد و طول عمر سیستم ایفا می کند.

  انواع کر درایر:

  • کر درایر ساده: برای جذب رطوبت و ذرات معلق
  • کر درایر ضد اسید: برای جذب رطوبت، اسید و ذرات معلق
  • کر درایر مسی: برای استفاده در سیستم های با مبردهای R134a و R404A و ظرفیت پایین مانند کولر گازی و یخچال های خانگی

  سوالات متداول در مورد کر درایر

  1. کر درایر چیست؟

  کر درایر (هسته جامد فیلتر درایر) قطعه ای است که در سیستم های تبرید و تهویه مطبوع برای جذب رطوبت، اسید و ذرات مضر از مبرد استفاده می شود.

  2. وظایف کر درایر چیست؟

  • جذب رطوبت و جلوگیری از یخ زدگی
  • جذب اسید و جلوگیری از خوردگی
  • جذب ذرات معلق و جلوگیری از انسداد
  • فیلتر کردن مبرد

  3. انواع کر درایر کدامند؟

  • کر درایر ساده: برای جذب رطوبت و ذرات معلق
  • کر درایر ضد اسید: برای جذب رطوبت، اسید و ذرات معلق
  • کر درایر مسی: برای استفاده در سیستم های با مبردهای R134a و R404A
  • کر درایر آلومینیومی: برای استفاده در سیستم های با مبردهای R22 و R507

  4. چگونه کر درایر مناسب را انتخاب کنیم؟

  انتخاب کر درایر مناسب به عوامل زیر بستگی دارد:

  • نوع سیستم تبرید
  • نوع مبرد
  • ظرفیت سیستم
  • شرایط محیطی

  5. مراحل نصب کر درایر چیست؟

  1. انتخاب کر درایر مناسب
  2. آماده سازی سیستم
  3. نصب کر درایر
  4. شارژ سیستم

  6. نکات مهم در نصب کر درایر کدامند؟

  • قبل از نصب کر درایر، دستورالعمل های سازنده را به دقت مطالعه کنید.
  • از اتصالات و مهره های مناسب برای نصب کر درایر استفاده کنید.
  • از محکم بودن اتصالات اطمینان حاصل کنید.
  • از شارژ بیش از حد سیستم خودداری کنید.
  • از عینک و دستکش ایمنی هنگام کار با مبرد استفاده کنید.

  7. چه زمانی باید کر درایر را تعویض کرد؟

  • بالا بودن رطوبت سیستم
  • تعمیر سیستم
  • تعویض قطعات اصلی مانند کمپرسور

  8. نقش سایت گلاس در رابطه با زمان تعویض کر درایر چیست؟

  سایت گلاس برای تشخیص مقدار رطوبت موجود در سیستم به کار می رود.

  • سبز: رطوبت خطرناک نیست.
  • زرد: رطوبت بالا

  9. قیمت کر درایر چقدر است؟

  قیمت کر درایر به نوع، برند و کیفیت آن بستگی دارد. برای دریافت قیمت دقیق می توانید با مسترکول تماس بگیرید.

  منوی دسته های خود را در هدرساز -> موبایل -> منوی اصلی موبایل -> نمایش/مخفی -> انتخاب منو، تنظیم کنید
  سبد خرید
  برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
  دسته بندی محصولات