های پرشر سوئیچ جانسون کنترل

دسته بندی ها

  محصولات

  نمایش 9 24 36

  های پرشر سوئیچ جانسون کنترل پن P70AA-118C

  تنظیم کننده فشار های پن PENN HI PRESSURE MANUAL RESET P70AA-118C (  ریست دار ) این پرشر در زمانی که فشار ورودی به حدمعین رسید با فرستادن سیگنال الکتریکی سوئیچ را قطع می کند.
   

  های پرشر سوئیچ جانسون کنترل پن P735AAA9350

  تنظیم کننده فشار های پن PENN HI PRESSURE MANUAL RESET P735AAA9350 ( بدون ریست ) این پرشر در زمانی که فشار ورودی به حدمعین رسید با فرستادن سیگنال الکتریکی سوئیچ را قطع می کند.
   

  های پرشر سوئیچ جانسون کنترل پن P735BEA9350

  تنظیم کننده فشار های پن PENN HI PRESSURE MANUAL RESET P735BEA9350 ( ریست دار) این پرشر در زمانی که فشار ورودی به حدمعین رسید با فرستادن سیگنال الکتریکی سوئیچ را قطع می کند.
   

  های پرشر سوئیچ