نمایش 1–12 از 1329 نتیجه

آب پخش کن برج خنک کننده 10 اینچ

اسپرینکلرهدبرج "10 COOLING TOWER SPRINKLER HEAD آب پخش کن نامبرده از فلز آلومینیوم ساخته شده و یکی از قطعات با اهمیت در برج های خنک کننده است.

آب پخش کن برج خنک کننده 12 اینچ رزوه ای

اسپرینکلرهدبرج "12 COOLING TOWER SPRINKLER HEAD آب پخش کن نامبرده از فلز آلومینیوم ساخته شده و یکی از قطعات بااهمیت دربرج های خنک کننده است.

آب پخش کن برج خنک کننده 4 اینچ

اسپرینکلرهدبرج "4 COOLING TOWER SPRINKLER HEAD آب پخش کن نامبرده از فلز آلومینیوم ساخته شده و یکی از قطعات بااهمیت دربرج های خنک کننده است.

آب پخش کن برج خنک کننده 5 اینچ

اسپرینکلرهدبرج "5 COOLING TOWER SPRINKLER HEAD آب پخش کن نامبرده از فلز آلومینیوم ساخته شده و یکی از قطعات بااهمیت دربرج های خنک کننده است.

آب پخش کن برج خنک کننده 8 اینچ

اسپرینکلرهدبرج "8 COOLING TOWER SPRINKLER HEAD آب پخش کن نامبرده از فلز آلومینیوم ساخته شده و یکی از قطعات بااهمیت دربرج های خنک کننده است.

آب گردان برج خنک کننده 2 اینچ

اسپرینکلرهدبرج "2 COOLING TOWER SPRINKLER HEAD آب پخش کن نامبرده از فلز آلومینیوم ساخته شده و یکی از قطعات بااهمیت دربرج های خنک کننده است.

آب گردان برج خنک کننده 3 اینچ

اسپرینکلرهدبرج "3 COOLING TOWER SPRINKLER HEAD آب پخش کن نامبرده از فلز آلومینیوم ساخته شده و یکی از قطعات بااهمیت دربرج های خنک کننده است.

آب گردان برج خنک کننده 6 اینچ

اسپرینکلر برج "6 COOLING TOWER SPRINKLER HEAD آب پخش کن نامبرده از فلز آلومینیوم ساخته شده و یکی از قطعات بااهمیت دربرج های خنک کننده است.

آچار جغجغه امپریال IMPERIAL 127-C

آچار سرویس SERVICE WRENCH IMPERIAL 127-C

آچار امپریال برای باز و بسته کردن شیرهای چهار پر موجود در سردخانه استفاده می گردد.اچار جغجغه ی امپریال با بدنه ضد ضربه طراحی گردیده و سهولت را درمحیط کار فراهم می نماید.

آچار جغجغه پی اند ام 122

آچار چیلر SERVICE WRENCH P&M122 

اچار جغجغه ی pm با بدنه ضد لغزش طراحی گردیده و سهولت را درمحیط کار فراهم می نماید.

آچار جغجغه یونیولد 70022

آچار سرویس SERVICE WRENCH UNIWELD 70022

اچار جغجغه ی یونیولد با بدنه ضد ضربه طراحی گردیده و سهولت را درمحیط کار فراهم می نماید.

آچار چیلر ولو VRT-201

آچار شیر سرویس ولیو VALUE SERVICE WRENCH VRT-201

اچار جغجغه ی VRT-201 با بدنه ضد لغزش طراحی گردیده و سهولت را درمحیط کار فراهم می نماید.